Soefi – Beweging Zeeland

Soefi – Beweging Zeeland

Coördinator: Noor Gortzak

Soefi centrum Zeeland is onderdeel van de Soefi Beweging Nederland.

In ’t Pand houden wij universele erediensten, zoals ontworpen door soefi mysticus Inayat Khan. We laten ons inspireren  door teksten uit  grote religieuze tradities, en teksten van Inayat Khan. Er is een toespraak, gebed, korte stilte, en muziek. 

Gelijkwaardigheid van religies, en eenheid van religieuze idealen, staan voorop. De diensten vinden plaats op de 1e zondagen van september, oktober, november, december, februari, maart, april, mei. We beginnen om 11.00 uur. Ieder is welkom. Koffie en thee na afloop.

Voor nadere info zie www.soefi.nl/centra