Oorsprong van ’t Pand

Oorsprong van ’t Pand

De Koudekerkse predikant Lodewijk Hijmans gaf in 1898 de aanzet tot het stichten van een kerkgebouw. Hij deed het verzoek om een eenvoudig ‘lokaal’ om zijn kerkelijk werk -zondagschool en Bijbel lezingen- dat hij eerst uitvoerde in een particulier pand, te kunnen voortzetten. Op 19 mei 1898 (hemelvaartsdag) werd het evangelisatiegebouw aan de Kerksteeg plechtig ingewijd. Een ingemetselde steen met de tekst “de Meester is daar en Hij roept u” getuigde van de functie van het lokaal.

De groeiende behoefte maakte dat er op 7 december 1914 op steenworp afstand een nieuwe kerk werd ingewijd die de functie van het evangelisatiegebouw overnam. Het evangelisatiegebouw heeft sindsdien diverse functies vervuld in de gemeenschap van ’t Zand.. Zo heeft de brandweer van buurtschap ’t Zand (Koudekerke?)het gebouw rond 1915 benut als berging van de karspuit, heeft het dienst gedaan als zondagschool en ook als thuisbasis van de vrouwenbeweging.De laatste jaren was het gebouw echter steeds minder in gebruik.

Meer informatie op: http://www.middelburgdronk.nl/wiki/’t_Pand