Handoplegging

Handoplegging


Docent: Zuhurat Baba

Een sufistische handoplegging is een methode om hetgeen wat ontbreekt, aan te vullen. Hetgeen wat kwijt is geraakt, te vervangen. Hetgeen wat scheef is gegaan, recht te zetten. Hetgeen wat is opgesloten, te bevrijden.

De dienst is gratis en toegankelijk voor eenieder die hier van wenst gebruik te maken. De handoplegging kan zowel individueel als in groepsverband worden ontvangen.

Wanneer:

Afspraken zijn inplanbaar vanaf Augustus 2021. Wees welkom!”


dezeeuwsemoslim@gmail.com