’t Pand en de brandweer

’t Pand en de brandweer

In maart 1895 wordt dan eindelijk de tweemans transportabele karspuit no. 12 met zuig- en persvermogen en alle toebehoren besteld voor de prijs van fl. 125.-. Als voorwaarde wordt gesteld dat indien de spuit no.12 bij beproeving onverhoopt niet mocht voldoen deze zal worden teruggezonden.

De Burgemeester vermeldt tenslotte : “Aangenaam zal het mij zijn, indien U den spuit geheel compleet, met alle toebehoren en met eventueel nodige inlichtingen als vrachtgoed per spoor wilt toezenden en mij bericht van afzending met, zoo mogelijk, opgave van vermoedelijke aankomst te Middelburg wilt doen toekomen.”

Vermoedelijk is de spuit halverwege 1895 geleverd. Raadslid Reijnierse vraagt op 29 november 1895 of de brandspuit op het Zand al geprobeerd is. De Voorzitter antwoordt dat een oefening heeft plaatsgehad doch nog niet met twee slangen. Op 25 juni 1896 gaat de Raad akkoord met de aanschaf van een lantaarn voor de karspuit. De lantaarn is op 17 augustus geleverd en wordt de volgende dag beproefd tijdens een oefening. Een jaar later en wel op 8 november 1897 wordt op het Zand weer een oefening gehouden.

Begin 1898 verlaat dhr.J.den Troye de brandweer en wordt opgevolgd door de molenaar A.A.den Troye per 1/2/1898. De berging van de karspuit is het volgende probleem. De ex- brandweerman J.den Troye heeft echter een nieuwe bergplaats hiervoor beschikbaar. De Raad gaat akkoord en betaald hem hiervoor fl. 10.-. ’s jaars. N.B. In het zelfde jaar koopt de Hervormde Gemeente een perceel grond, gelegen in “Vuile Bresje”, van hem. Op die plaats verrijst het Evangelisatiegebouwtje.

Voor die tijd werd catechisatie gehouden in een huurpand, een lokaal van de herberg ”Even Buiten”, vlakbij de molen “de Onderneming”, staande in “Vuile Bresje”. Nabij dezelfde plaats werd een nieuwe kerk gebouwd en op 7 december 1914 ingewijd.

Als berging van de karspuit en ander materieel functioneert waarschijnlijk het evangelisatiegebouwtje, later Verenigingslokaal genaamd, getuige een bericht van B&W Koudekerke aan de heren brandmeester en assistent-brandmeesters met de volgende inhoud:

De brandspuit met toebehoren wordt dezer dagen in verband met verbouw van het Verenigingslokaal overgebracht naar een schuur van Dhr.J.Verhage, Breeweg D165 en zal daar voortaan geborgen blijven. Wij verzoeken U met het oog op mogelijke brand daarmede rekening te houden. E.e.a. wordt ook middels een Gemeentelijke affiche bekendgemaakt.