Praktische Filosofie

Praktische Filosofie 

Als Centrum voor Filosofie, Yoga en Meditatie verzorgt ’t Pand cursussen op het gebied van de
Oosterse Filosofie, welke tot doel hebben om de cursisten vrij te maken van angst en onzekerheid in
een onzekere wereld en in hun kracht te zetten door Zelfkennis en een fundamenteel vertrouwen in
het Leven als geheel. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de de schepping en in wereld om je heen.
Een krachtig fundament, van waaruit een mens in staat is om het leven in vrede en liefde tegemoet
te treden en zijn/haar talenten te ontplooien voor het welzijn van de wereld.

In de cursussen wordt gebruik gemaakt van aloude wijsheid en inzichten vanuit Oosterse en ook
niet-Oosterse tradities. Belangrijk uitgangspunt hierbij is een holistisch mens- en wereldbeeld,
waarin op een dieper niveau alles in de schepping met elkaar verbonden is. Alles is ontstaan vanuit
Eenheid en zal weer terugkeren tot Eenheid.

De activiteiten die binnen het kader van de Praktische Filosofie worden georganiseerd, worden
gedragen door de volgende kernwaarden:

Waarheidslievendheid (Satya)
Geloof en vertrouwen (Sraddha)
Zuiverheid (Sauca)
Zelfbeheersing (Dama)
Liefdevolle vriendelijkheid (Metta)
Dienstbaarheid (Seva)

Naast vaste cursussen bestaat het aanbod uit themadagen, open studiebijeenkomsten en meditaties
die voor een ieder toegankelijk zijn.

Wanneer:

Seizoen 2023 – 2024:

Vrijdag: 09.00 – 10.00 uur;
   Inloop meditatie o.l.v. Christine Leedy / Peter Stoop
   Data: wekelijks vanaf 8 september

Vrijdag: 10.30 – 12.30 uur;
   Senior Filosofiegroep o.l.v. Peter Stoop
   Data: tweewekelijks vanaf 8 september

Zaterdag: 10.00 – 12.30 uur;
   Inloopstudie ‘Koning(in) in je eigen Leven’ o.l.v. Peter Stoop
   Twee-wekelijks vanaf 9 september 2023

   Data 2023: 9, 23 september, 7, 21 oktober, 4, 18 november, 2, 16 december

   Data 2024: 13, 27 januari, 10, 24 februari, 9, 23 maart, 6, 20 april, 4, 18 mei, 1, 15, 29, juni, 13, 27 juli

Meer info:

peter.stoop@gmail.com

tel: 06 33 041 366