Stichting voor Praktische Filosofie Zeeland (SPFZ)

Stichting voor Praktische Filosofie Zeeland

’t Pand is de thuisbasis van de Stichting voor Praktische Filosofie Zeeland (SPFZ). De SPFZ heeft tot doel mensen inzicht te geven in hun eigen functioneren en dat van anderen. Hiertoe verzorgt de SPFZ een meerjarige cursus die is opgebouwd uit meerdere modules:

  1. Inleiding Oosterse Filosofie
  2. Stilte en Meditatie
  3. Studie naar Waarheid
  4. Zelfonderzoek
  5. Universele Wetten
  6. De wijsheid van de Upanishads
  7. Leringen van Herakleitos
  8. De Bhagavad Gita

Naast deze meerjarige cursus verzorgt de Stichting voor Praktische Filosofie Zeeland diverse open bijeenkomsten op het gebied van meditatie en studiecycli getiteld ‘Koning(in) in je eigen leven’ en ‘De Leringen van Boeddha’. Dit alles aangevuld met zomerstudies en themadagen, waarvoor gastsprekers worden uitgenodigd. Ook bestaat de mogelijkheid om maandelijks deel te nemen aan Mantra- en Kirtan-zingen.

Wanneer:

Donderdag: 19.30 – 21.30 uur;
Vierde-jaars groep o.l.v.  Atyna Janse
Vrijdag: 09.00 – 10.00 uur;
Inloop meditatie o.l.v. Christine leedy
Vrijdag: 19.30 – 21.30 uur;
Senior groep o.l.v. Peter Stoop
Zaterdag: 10.00 – 12.30 uur;
Inloopstudies afwisselend ‘Koning(in) in je eigen Leven’ en ‘De Leringen van Boeddha’ (tweewekelijks) o.l.v. Peter Stoop

Meer info: www.spfz.nl